Knusning af krat, træer og anden bevoksning

Giv os en opgave, og vi løser den!

Knusning med krat-og grenknuser 

FMT råder over en knuser til grene, krat og træer. Knuseren, i daglig tale kaldet KGK (Krat- og Gren-Knuser) kan monteres både på vores langtrækkende maskiner samt almindelige gravemaskiner fra 14 ton. Dermed kan der knuses på arealer hvor almindelige grenknusere ikke kan klare opgaven.

Et eksempel – Statsskovdistrikt Møn

Til sidst er der et billede fra statsskovdistriktet på Møn, hvor maskinen blev brugt til rydning i nogle meget følsomme og værdifulde naturområder.

Læg mærke til, at FMT kan køre og knuse området ned stort set uden at efterlade spor i terrænet, bortset fra det knuste træ, naturligvis.

Få mere at vide

På nedenstående links kan du læse mere om de forskellige opgavetyper, vi tager ansvar for.