Din entreprenør

Erfaring fra mere end 1700 entreprenøropgaver

Typer af entreprenøropgaver

FMT A/S har udført en lang række forskellige entreprenøropgaver bl.a.:

  • Naturgenopretning (søer og moser)
  • Oprensning af kanaler, strande mv.
  • Kyst- og havnesikring
  • Sortering af jord

Vi har gennem årene udført entreprøropgaver for både amter, regioner, kommuner og lodsejere vedrørende havne, skovdistrikter og grusgrave.

Læs mere om de enkelte opgavetyper via linkene her på siden.

Få mere at vide

På nedenstående links kan du læse mere om de forskellige opgavetyper, vi tager ansvar for. 

Vintervedligeholdelse

Vores glatførebekæmpelse dækker hele landet, den omfatter naturligvis saltning og snerydning. Herudover kan vi også køre sneen væk.

Læs mere 

Udendørsarealer

Vi tilbyder at tage os af dine grønne arealer og faste belægning. Det kan være alt fra græsslåning og nye anlæg til fejning med lastbil.

Læs mere 

Entreprenør 

Vi har erfaring med alt lige fra oprensning og anlæg af søer og moser, knusning af krat, sortering af jord til havne- og kystsikring.

Læs mere 

Biogødning/biomasse 

Vi distribuerer biogødning til forbrænding både nationalt og internationalt. Gødningen brændes og omdannes til energi.

Læs mere